Rozwody

Rozwody w krajach Europy Zachodniej są coraz częstsze. Współczynnik rozwodów w Polsce przez ostatnie lata utrzymywał się na poziomie znacznie przekraczającym 30%, co oznacza, że co trzecia para biorąca ślub rozstaje się. Przyczyny są różne ? począwszy od niezgodności charakterów, przez zdradę małżeńską, nałogi, aż po problemy finansowe.

Aby zakończyć małżeństwo na drodze rozwodu, należy wystąpić z pozwem do właściwego sądu okręgowego. Rozwody mogą być przeprowadzone:

  • bez orzekania o winie ? dzieje się tak wówczas, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do przyczyn rozstania i nie mają wobec siebie dodatkowych roszczeń (np. jedna ze stron nie ubiega się o alimenty,
  • z orzeczeniem winy ? wówczas sąd wskazuje stronę, która przyczyniła się do rozpadu więzi małżeńskiej.

Pomocy osobom, które chcą się rozwieść może udzielić adwokat. Obsługa prawna w obszarze rozwodów obejmuje m.in.:

  • sporządzenie pozwu rozwodowego oraz innych pism związanych z procedurą rozwodową,
  • reprezentację klienta przed sądem oraz w kontaktach z małżonkiem,
  • doradztwo prawne w obszarach takich jak podział majątku czy kwestie związane z alimentami czy ustaleniem opieki rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Podział majątku w praktyce

Podział majątku jest nieodzownym elementem sprawy rozwodowej wówczas, jeżeli małżonkowie przed wejściem w związek małżeński nie ustanowili rozdzielności majątkowej. Rozwód powoduje również ustanie wspólnoty majątkowej, a co za tym idzie ? konieczne jest ustalenie, w jaki sposób zostaną rozdystrybuowane dobra, które małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa.

Podział majątku może zostać dokonany:

  • u notariusza ? akt notarialny jest najlepszym rozwiązaniem wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podzielenia ruchomości i nieruchomości,
  • przed sądem ? w ten sposób przeprowadza się go najczęściej, jeśli istnieje niezgodność opinii między małżonkami ? wówczas konieczne może się okazać przeprowadzenie dodatkowego postępowania o podział majątku.

W przeprowadzeniu podziału pomocy może również udzielić adwokat ? zapewniając konsultacje prawne, formułując pisma prawne, pomagając przygotować dokumentację czy reprezentując klienta podczas negocjacji.

Kancelaria Adwokacka Sebastian Pestka zapewnia szerokie spectrum usług związanych ze sprawami rozwodowymi, o podział majątku oraz alimentacyjnymi. Klienci zainteresowani skorzystaniem z pomocy doświadczonych prawników mogą skontaktować się z sekretariatem Kancelarii.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image