Opinie prawne Kancelarii Adwokackiej Sebastian Pestka – publikacje

Zagadnienie niepoczytalności oraz ograniczonej poczytalności na gruncie KKS – studium zasadniczych zagadnień problemowych
Wpisany przez Administrator

Michał Szpajer (Gdańsk), Sebastian Pestka (Tczew)

Przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe stanowią niezwykle specyficzną grupę czynów zabronionych. Powyższa specyfika determinowana jest w szczególności okolicznością, że mają one z natury niezwykle skomplikowany charakter i często wymagają znajomości wielu specjalistycznych dziedzin, wykraczających znacząco poza granice iurispridentii, jak chociażby rachunkowość, finanse, zagadnienie podatkowe.

Tytułem wstępu

Dokonanie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wymaga w większości wypadków podjęcia szeregu skomplikowanych czynności , mających na celu zarówno realizację powziętego zamiaru, jak i zatarcie wszelkich znamion karalności i uniknięcie w konsekwencji odpowiedzialności karnej. W związku z powyższym zachodzi dość znacząca wątpliwość uprawniająca do wywiedzenia pytania „czy możliwe jest w ogólności popełnienie czynów zabronionych przewidzianych w KKS w warunkach niepoczytalności, lub ograniczonej poczytalności?” Czy możliwe jest bowiem aby osoba znajdująca się w stadium choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, lub też w sytuacji oddziaływania innych zakłóceń czynności psychicznych, implikujących niezdolność rozumienia znaczenia czynu oraz kierowania swoim postępowaniem mogła podjąć skuteczne działania prowadzące przykładowo do uszczuplenia, lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych, lub fałszowania akcyzy? Zagadnieniem odrębnym, pozostającym jednakże w ścisłym związku z zarysowanym na wstępie problemem jurydycznym jest kwestia tego, że zazwyczaj przestępstwa skarbowe, lub wykroczenia skarbowe popełniane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub funkcjonowaniem w ramach określonych podmiotów i organów finansowych. W tym punkcie pojawia się zatem kolejne pytanie, czy możliwe jest aby osoba działająca w warunkach niepoczytalności, lub częściowo zniesionej poczytalności mogła wykonywać tak ważne i związane ze stopniem znacznego skomplikowania funkcje.

W dalszej części artykułu autorzy dogłębnie przeanalizują wszystkie wywiedzione we wstępie przedmiotowego artykułu zagadnienia i spróbują dokonać ich oceny w świetle aktualnych poglądów zawartych w ujęciu doktrynalnym oraz wyrażonych w tezach orzecznictwa.

 

Nasza siedziba

Kancelaria Adwokacka
Sebastian Pestka
ul. Armii Krajowej 23
83-110 Tczew
(naprzeciwko Restauracji Hacjenda)

Szybki kontakt

tel./fax (58) 532 28 94
tel. kom. 695 177 027

email:
kancelaria@adwokattczew.pl

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 16:00

Soboty
9:00 - 14:00

Dojazd ZKM

z dworca PKP
- linie 3, 4, 7

z Czyżykowa, Starego i Nowego Miasta
- linie 3, 4