Alimenty adwokat Tczew

Alimenty

Alimenty to regularne świadczenia fizyczne, do których regulowania są zobowiązane osoby fizyczne ? najczęściej na rzecz swoich zstępnych (dzieci, wnuków) lub wstępnych (rodziców, dziadków). Zagadnienia prawne związane z tym zagadnieniem reguluje Dział III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 128-144).

Konieczność ustalenia alimentów najczęściej jest niezbędna się w sytuacjach, gdy rodzice rozwodzą się. Wówczas muszą solidarnie podzielić koszty opieki nad swoimi dziećmi, co w praktyce polega na tym, że jeden z rodziców płaci na rzecz małoletnich alimenty. Inne sytuacje, w których można domagać się alimentów pojawiają się np. wówczas, gdy:

  • rodzice dorosłego dziecka (lub jedno z rodziców) znajdują się w niedostatku, a więc nie są w stanie uzyskać niezbędnych im do życia środków,
  • w niedostatku pozostaje rodzeństwo, a także (o ile żądanie alimentów odpowiada zasadom współżycia społecznego) powinowaci,
  • jedno z małżonków po rozwodzie (z wyłączeniem osób, które zostały uznane za wyłącznie winne rozkładu pożycia) znajduje się w niedostatku,
  • małżonkowie pozostają w separacji i konieczne jest wyrównanie ich stopy życiowej poprzez płacenie alimentów przez jedną ze stron.

Alimenty: jak ustalana jest ich wysokość?

Alimenty są przyznawane na drodze sądowej, a ich wysokość sąd określa, biorąc pod uwagę m.in. takie czynniki jak:

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka (bądź innego beneficjenta alimentów) ? a więc koszty jego utrzymania (np. wydatki na jedzenie, ubrania, edukację, leki, mieszkania itp.),
  • możliwości zarobkowe oraz majątkowe rodzica lub innej osoby, która została pozwana o alimenty,
  • średnie koszty życia w Polsce.

Warto pamiętać, że wysokość kosztów utrzymania należy wskazać już w pozwie o alimenty. Dlatego wskazane jest, aby jego przygotowaniem zajął się doświadczony adwokat, który:

  • pomoże osobie pozywającej oszacować wszystkie koszty utrzymania oraz skompletować dokumentację potwierdzającą wydatki,
  • we właściwy sposób sformułuje pozew sądowy,
  • będzie reprezentował w sprawie o alimenty zarówno podczas ewentualnych negocjacji z pozwanym, jak i przed sądem oraz innymi instytucjami.

Adwokat Sebastian Pestka w ramach działalności, którą prowadzi kancelaria prawna, zapewnia również wsparcie w sprawach alimentacyjnych ? zarówno tych związanych z ustanawianiem obowiązku alimentacyjnego, jak i zwiększeniem alimentów.

Kancelaria prowadzi również sprawy o rozwody oraz inne z zakresu prawa cywilnego, karnego czy gospodarczego. Na konsultację umówić można się telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image