Odszkodowania

Odszkodowania, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, są świadczeniami, których celem jest zrekompensowanie uszczerbku, którego doznała osoba poszkodowana. Wysokość odszkodowania powinna być współmierna do skali powstałej szkody, co oznacza, że powinno ono pokrywać:

  • rzeczywiste szkody doznane przez poszkodowanego ? np. powstanie uszczerbku na zdrowiu, koszty, jakie poniósł on na leczenie i rehabilitację, koszty uszkodzonych / zniszczonych / utraconych w wyniku wypadku ruchomości i nieruchomości (m.in. samochodu, sprzętu elektronicznego itp.),
  • utracone korzyści ? np. przychody, które osoba poszkodowana mogłaby uzyskać, gdyby nie uległa wypadkowi.

Oszacowanie wysokości odszkodowania opiera się na obliczeniu ?materialnej? wartości poniesionych szkód. Jego wartość nie może przekroczyć wysokości rzeczywistej straty, jakiej doznała osoba poszkodowana. Dlatego tak ważne jest rzetelne udokumentowanie wszystkich kosztów, jakie poniósł za sobą nieszczęśliwy wypadek, czy też inne wydarzenie, które naraziło na doznanie szkody. Kancelaria Adwokacka Sebastian Pestka w Tczewie świadczy usługi na rzecz Klientów, którzy chcą ubiegać się o odszkodowanie.

Zakres obsługi obejmuje m.in.:

  • wstępne konsultacje prawne oraz porady, których celem jest opracowanie strategii ubiegania się o odszkodowanie,
  • pomoc przy skompletowaniu dokumentacji, która będzie potwierdzeniem kosztów doznanego uszczerbku,
  • sporządzenie pism prawnych, pozwów etc. I prowadzenie korespondencji w związku ze sprawą o odszkodowanie,
  • reprezentację Klienta w sprawach o odszkodowanie ? zarówno w trakcie polubownych negocjacji ze sprawca, jak i na drodze sądowej.

Odszkodowania a zadośćuczynienie

Warto podkreślić, że odszkodowania są często mylone z inną instytucją kodeksu cywilnego, jaką są zadośćuczynienia. Choć obie te formy rekompensaty są związane z wynagrodzeniem szkód doznanych np. w wyniku wypadku komunikacyjnego czy w miejscu pracy, odnoszą się do strat o różnym charakterze.

  • Odszkodowania uwzględniają straty materialne, których doznała osoba poszkodowana.
  • Zadośćuczynienia są związane ze szkodami niematerialnymi ? a więc cierpieniem fizycznym oraz psychicznym, którego doznał poszkodowany w związku z wypadkiem.

Postępowanie wobec sprawcy można prowadzić, domagając się spełnienia obu roszczeń.

Klienci, którzy poszukują adwokata specjalizującego się w sprawach o odszkodowania, mogą zgłosić się po pomoc do naszej Kancelarii. Prosimy o kontakt z sekretariatem.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image